Protsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine

Igapäevased tööprotsessid võtavad märkamatult suure osa väärtuslikust tööajast ning töömahu kasvades hakkavad varem või hiljem tulema vead, mille tulemuseks on veel suurem ajakulu ning halvemal juhul ka rahaline lisakulu.

Võtame näiteks müügiarvete koostamise ning väljastamise. Käsitsi müüdud kaupade ja teenuste eest müügiarveid esitades kulub selleks kümneid töötunde ning paratamatult tulevad sisse vead, mis hiljem vajavad korrikeerimist.

Või näiteks paberkandjal lepingud, aktid, hindamislehed – puudub võimalus andmeid analüüsida, topelttöö andmete sissekandmisel programmidesse ning seejuures säilib oht vigadeks. Kõike seda saab teha paberivabalt ning integreerida erinevate kasutusel olevate programmidega.

Protsesside kaardistamise, automatiseerimise ning digitaliseerimise tulemusena on võimalik eelnimetatud töövoog teostada kümnete tundide asemel minutitega!

Mapping
sqr031-col1
sqr031-col2

Kuidas see käib ja mida me pakume?

Tänase olukorra kaardistamine

Kaardistame viimse detailini probleemsed protsessid

Analüüs ja ettepanekud

Analüüsime saadud andmed ning teeme selle põhjal muudatus- ja automatiseerimisettepanekud

Automatiseerimine ja digitaliseerimine

Aitame analüüsi tulemuste põhjal tööprotsesse automatiseerida ja digitaliseerida

Kasutegurid

Aeg

Tegele oluliste ülesannetega, mitte pideva tulekahju kustutamisega

Rahulolevad töötajad

Töötegemist soosiv keskkond tagab rahuolevad töötajad ning seeläbi paranevad töötulemused

Ülevaade ettevõtte hetkeolukorrast

Standradiseeritud protsessid tagavad võimaluse jälgida ettevõtte hetkeseisu ja arengut ajas
ba-017
sqr021-col1
sqr021-col2

Vajad konsultatsiooni?

Kui tunned, et sinu ettevõttes kulub täna ebaproportsionaalselt palju aega olemasolevatele tööprotsessidele ning see pärsib ettevõtte arengut siis võta meiega ühendust. Leiame koos just sulle parima lahenduse.